Hvordan har du det? Ny undersøgelse om din sundhed

07/02-2017

Har du fået et spørgeskema i din e-boks?
Så er det måske fra Region Hovedstaden, der netop har søsat en stor spørgeskemaundersøgelse om helbred og trivsel under overskriften ‘Hvordan har du det?’.

Undersøgelsen finder sted frem til 3. maj og spørger til helbred, vaner og hverdagsliv, og de indsamlede oplysninger kan blandt andet være en hjælp, når vi i Rødovre Kommune skal beslutte, om vi skal starte flere rygestopkurser eller kurser i stresshåndtering for borgerne.

4.900 tilfældigt udvalgte borgere over 16 år i Rødovre får skemaet. Det er frivilligt at være med, men når du besvarer spørgeskemaet, deltager du også i lodtrækningen om en række gavekort til biograf og lignende.

Læs mere om undersøgelsen på Region Hovedstadens hjemmeside her...