Erhvervsaffaldsgebyr for 2017

08/03-2017

Rødovre Kommune opkræver erhvervsaffaldsgebyr for 2017 hos alle virksomheder, der har en aktiv produktionsenhed i kommunen pr. den 1. januar 2017. Gebyret er på 700,- kroner inkl. moms i 2017 og følger reglerne fastsat i affaldsbekendtgørelsen.

Der er i mulighed for at få fritagelse for betaling af gebyret i tre tilfælde:  

  1. en enkeltmandsvirksomhed med særlig branchekode på Miljøstyrelsens liste (bilag 8 i Affaldsbekendtgørelsen)
      
  2. en virksomhed med ingen ansatte og med en særlig virksomhedsform (bilag 9 i Affaldsbekendtgørelsen)
     
  3. en virksomhed med momsomsætning eller lønsum på under 300.000 kr. i 2015.

Kommunen har på forhånd fritaget de virksomheder, der falder ind under punkterne 1-3. Virksomheder kan også blive fritaget, hvis kommunen vurderer, at virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion. Det vil i praksis være virksomheder, som kan dokumentere at de ikke har en produktion i 2017. En fritagelse gælder kun for et år ad gangen.
 
Hvis din virksomhed er blevet opkrævet erhvervsaffaldsgebyr, men du mener at kunne dokumentere, at virksomheden ikke har nogen egentlig produktion i 2017, kan du søge om fritagelse.

Ansøgning om fritagelse kan kun ske digitalt via selvbetjening på Virk.dk.

Ansøgningen skal være sendt senest den 5. maj 2017. I henhold til Affaldsbekendtgørelsens § 60 stk.5. bliver ansøgninger sendt efter denne dato ikke behandlet,

Se affaldsbekendtgørelsen her…