Dispensation om natarbejde ved montering af gangbro over Tårnvej ved Hendriksholm Skole

07/08-2017

Om aftenen og natten den 9. august 2017, i tidsrummet kl. 21.00-05.00, vil der blive arbejdet med at montere gangbro over Tårnvej ved Hendriksholm Skole.

Rødovre Kommune har givet dispensation til Christiansen & Essenbæk A/S, der på vegne af Vej- og Trafikafdelingen skal montere gangbroen.

Der vil i tidsrummet forekomme støj fra brugen af lastbiler, mobilkran, lifte og boremaskiner, men for at begrænse støjgenerne mest muligt, foregår der kun et minimalt antal løft med mobilkranen og derudover vil liftene kun blive brugt i halvdelen af tidsrummet.

Ved at udføre arbejdet i nattetimerne minimeres vejlukningen i dagtimerne på Tårnvej, og mandskabet vil kunne arbejde mere sikkert på vejen.

Du kan læse mere om dispensationen her...