Legatuddeling til unge under uddannelse samt kronisk syge og invalider

11/09-2017

Fonden ”Rødovre Kommunes mindelegat for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 og Borgmester Gustav Jensen og hustrus legat til unge menneskers uddannelse samt kronisk syge og invalider” uddeler legater til unge under uddannelse og kronisk syge og invalider.

 

Ønsker du at søge et legat til unge under uddannelse, så skal du enten selv være bosiddende i Rødovre eller have dine forældre/værge boende i Rødovre. Se ansøgningsskemaet til uddannelseslegatet her.

 

Ønsker du at søge et legat til kronisk syge og livalider, så skal du selv være bosiddende i Rødovre. Se ansøgningsskemaet til sygelegatet her.

 

For begge legatet gælder det, at ansøgere der ikke tidligere har fået et legat prioriteres først.

 

Ansøgningsskemaer kan også fås ved henvendelse i Borgerservice på Rødovre Rådhus.

 

Ansøgningsfristen for begge legater er fredag den 20. oktober 2017.

 

Du skal sende eller aflevere det udfyldte ansøgningsskema og relevante bilag til:

Rødovre Kommune

Stab for Politik og Kommunikation

Rødovre Parkvej 150

2610 Rødovre

 

eller sende det med e-post til:

 

g8@rk.dk – skriv ”Att.: Fondsbestyrelsen” i emnefeltet.

 

Bemærk: Ansøgere som ikke har fået besked om, at deres ansøgning er imødekommet senest fredag den 1. december 2017, må betragte det som afslag på ansøgningen, og vil ikke få yderligere besked.