Dispensation til brolægningsarbejde på Damhustorvet

10/11-2017

Rødovre Kommunes Vej- og Trafikafdeling har fået dispensation fra Rødovre Kommunes Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter til udførelse af brolægningsarbejde på Damhustorvet lørdag den 11. og søndag den 12. november 2017 i tidsrummet kl. 7-16.

Ved at udføre brolægningsarbejdet i dagtimerne i weekenden den 11-12. november, minimeres vejlukningen i dagtimerne på hverdage på Damhustorvet, og mandskabet vil kunne arbejde mere sikkert samt være mindre til gene for den gående trafik på torvet.

I perioden vil der forekomme støj fra skæring af klinker, vibrator, kapsav og kørsel med gummiged. For at begrænse støjgenerne mest muligt foregår der ikke støjende aktiviteter i hele det angivne tidsrum.

Se dispensationen her