Legatmodtagere er fundet

24/11-2017

Bestyrelsen for ”Fonden Rødovre Kommunes mindelegat for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 og Borgmester Gustav Jensen og hustrus legat til unge menneskers uddannelse samt kronisk syge og invalider” har nu behandlet ansøgningerne om legat fra fonden.

Der blev i år modtaget i alt ti ansøgninger om legat fra kronisk syge og invalider, og der uddeles syv legater á 5.000 kr.

Fra unge under uddannelse blev der i år modtaget i alt 14 ansøgninger, og der uddeles 11 legater á 7.600 kr.

De ansøgere, hvis ansøgning er imødekommet, vil inden udgangen af november måned modtage et brev herom. Som oplyst i forbindelse med annoncering af ansøgningsfristen, skal ansøgere som ikke har modtaget et brev inden udgangen af november måned betragte det som afslag.

Der uddeles legat fra fonden én gang årligt. Ansøgningsfrist og ansøgningsskema offentliggøres hvert år i starten af september måned – hold derfor øje med kommunens hjemmeside, hvis du vil søge et legat fra fonden til næste år.