Renovering af bygasledninger på Randrupvej

04/12-2017

Der gives dispensation til Zacho-Lind A/S i forbindelse med udførelse af renovering af bygasledninger på Randrupvej mandag den 4. december 2017 til lørdag den 9. december 2017 i tidsrummet kl. 18.00-06.00.

Ved at udføre renoveringsarbejdet i nattetimerne minimeres trafikgenerne, da arbejdet foregår i kørebanen. Det blev oplyst af firmaet, at afspærringen flyttes ind til siden i dagtimerne, og hullerne dækkes af jernplader af sikkerhedshensyn.

Se dispensationen her