Tilladelse til ny boring til Espevang Vandværk

08/01-2018

Rødovre Kommune har givet HOFOR tilladelse til at udføre en ny vandindvindingsboring til Espevang Vandværk.

Den nye boring hænger sammen med, at HOFOR ønsker at samle vandindvindingen i Rødovre på Espevang Vandværk.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver, der har væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Klagefristen løber i fire uger fra, at afgørelsen er offentligt annonceret, og udløber dermed mandag den 5. februar 2018.

Se tilladelsen her