Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013-2020 vedtaget

09/01-2018

Rødovre Kommune har vedtaget 'Tillæg 2 til spildevandsplan 2013-2020'. Med tillægges træffes beslutning om HOFORs overtagelse af private spildevandsanlæg i IrmaByen. Desuden justeres Rødovre Kommunes strategi for udbygning af kloaksystemet.

En spildevandsplan kan jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3 ikke påklages til anden administrativ myndighed. Eventuelle søgsmål skal jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101 være anlagt senest seks måneder efter planens offentliggørelse, altså senest mandag den 9. juli 2018.

Se tillægget her