Velkommen til det nye SeniorRåd

09/02-2018

SeniorRådsvalget er nu afsluttet. Alle borgere over 60 år kunne stemme til valget og vælge det nye SeniorRåd for årene 2018-2021.

Alle stemmeberettigede borgere fik stemmesedlen, en kort præsentation af de opstillede kandidater og en frankeret svarkuvert ind gennem brevsprækken op til valget. Der blev i alt udsendt 9.386 breve, og der kom 2.977 gyldige stemmer retur. Stemmeprocenten endte dermed på 31,7 procent.

Stemmerne fordelte sig på 22 opstillede. Otte kandidater genopstillede og blev alle genvalgt, mens der er syv nyvalgte medlemmer. SeniorRådet består dermed af 15 medlemmer.

SeniorRådet har til opgave at vejlede, når der planlægges nye aktiviteter på ældreområdet. Rådet kan drøfte og udtale sig om generelle sager inden for ældreområdet, ligesom rådet kan stille forslag om nye aktiviteter eller foreslå ændringer af de nuværende forhold for ældre i Rødovre. SeniorRådet kan ikke behandle sager vedrørende enkeltpersoner.

Den 22. februar holder det nyvalgte SeniorRåd deres første møde.

Læs mere om SeniorRådet her

Sådan fordelte stemmerne sig:

Medlemmer

1. Birgit Dagmar Lindahl – 311 stemmer
2. Preben Riel – 291 stemmer
3. Merete Matz - 250 stemmer
4. Hanne Dalsgaard - 245 stemmer (nyvalgt)
5. Anne Bonde Christiansen - 231 stemmer (nyvalgt)
6. Yvonne Jørgensen - 215 stemmer (nyvalgt)
7. Jann Larsen - 160 stemmer
8. Daisy Filipsen - 158 stemmer
9. Ulla Spangtoft - 138 stemmer
10. Jan Hylleborg - 126 stemmer
11. Solveig Ferm Petersen - 102 stemmer
12. Erik Haldbæk - 101 stemmer (nyvalgt)
13. Ingelise Geller - 83 stemmer (nyvalgt)
14. Klaus Rasmus Hejl - 81 stemmer (nyvalgt)
15. Tove Wissing Bahne – 70 stemmer (nyvalgt)

Suppleanter

1. Birte Steengaard Madsen – 62 stemmer – 1. suppleant
2. Vagn Kjærgaard – 62 stemmer – 2. suppleant
3. Hanne Irene Jørgensen - 62 stemmer– 3. suppleant
4. Jan Bothmann - 62 stemmer – 4. suppleant
5. Ole Højstrøm - 43 stemmer – 5. suppleant
6. Marianne Christensen - 39 stemmer – 6. suppleant
7. Paul Due Pihl - 28 stemmer – 7. suppleant