Rødovre Erhvervspris 2018

21/03-2018

Hvem skal vinde den ærefulde titel - måske er det din virksomhed?

Hvis du vil indstille en virksomhed til prisen, skal du begrunde det i en eller flere af nedenstående kriterier.

Indstillingen til prisen skal indsendes digitalt til rk@remove-this.rk.dk mrk. 'Erhvervspris 2018'. Ansøgningsfrist er mandag den 14. maj 2018.

Kriterier for udpegning af en virksomhed

Virksomheden skal have gjort sig bemærket inden for et eller flere af nedenstående områder:

  • Har haft en markant vækst, omsætnings-/indtjeningsmæssigt eller i antallet af medarbejdere
  • Har ydet en særlig indsats for inklusion af socialt udsatte grupper
  • Har været nyskabende, f.eks. teknologisk eller ledelsesmæssigt
  • Har ydet en særlig miljømæssig indsats
  • Har ydet en særlig indsats mht. virksomhedens arkitektoniske fremtræden
  • Har ydet en speciel indsats for lokalområdet, f.eks. støtte til lokale foreninger o.l.

Betingelser, der skal være opfyldt:

  • Virksomheden skal være bosiddende i Rødovre Kommune
  • Virksomheden må ikke have gæld til det offentlige

Vægtningen af kriterierne vil komme an på en overordnet vurdering af de konkrete virksomhedsinitiativer og kan variere fra år til år. Prisen uddeles på baggrund af indsatsen i det senest afsluttede regnskabsår.