Få PCB frem i lyset

23/03-2018

Miljøstyrelsen kører en kampagne om, hvordan man kommer af med PCB fra lysstofarmaturer. Følg vejledningen og find ud af, om der er risiko for PCB i lysstofarmaturer i din bygning.

  • PCB kan blandt andet gemme sig i lysstofarmaturer, hvis de er fra 1986 eller tidligere. 
  • PCB er en miljøgift, der er skadelig for mennesker og miljø.
  • PCB er en forkortelse for poly-chlorerede biphenyler, og er af WHO klassificeret som kræftfremkaldende hos mennesker.
  • Hvis man udsættes for meget PCB i mange år, kan det give helbredsproblemer.

Du kan læse mere om kampagnen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

PCB har tidligere i perioden 1950-1977 været brugt i byggeriet, men omfanget er ukendt. Stoffet blev anvendt i forskellige varianter af byggematerialer som f.eks. fuger, termovinduer, maling, kondensatorer, linoleum, lim og mange andre materialer. I dag er al anvendelse af PCB forbudt. Men der er risiko for, at stoffet kan være til stede i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977.

Derfor er der krav om, at man undersøger om disse bygninger indeholder PCB-holdige materialer, inden de renoveres eller rives ned. Resultatet af undersøgelsen skal anmeldes til kommunen. Hvis bygningen indeholder PCB-holdige materialer, skal de fjernes fra bygningen inden en renovering eller nedrivning påbegyndes. Det PCB-holdige affald skal bortskaffes efter gældende regler, så PCB ikke spredes i miljøet.

Læs mere om PCB i bygninger