Lockout og strejke – hvad betyder det for Rødovre Kommune?

23/03-2018

Som bekendt har en lang række af de faglige organisationer varslet strejke fra den 4. april 2018, og KL har varslet lockout fra den 10. april 2018.

Senest har forligsmand Mette Christensen den 18. april besluttet at udsætte de varslede konflikter. Udsættelsen betyder, at der tidligst kan udbryde strejke den 6. maj og lockout den 12. maj. 

Forligsmanden kan dog i løbet af de to uger erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat, hvor strejke og lockout kan blive en realitet på femtedagen efter erklæringen.

Hvis strejken og lockouten bliver en realitet, så betyder det at en lang række områder, personalegrupper og borgere i Rødovre Kommune bliver berørt af situationen.

Af KL’s lockout varsel fra den 12. marts 2018 fremgår det, at størstedelen af de ansatte ved dagtilbud og undervisningsområdet er omfattet af lockoutvarslerne. Mens ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet altovervejende er undtaget fra lockout, ligesom specialundervisning for børn og voksne. Derudover er enkelte funktioner på det administrative område undtaget, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Det er vigtigt at understrege, at udover at ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet er undtaget fra lockout, så vil der i forbindelse med en eventuel konflikt blive indgået konkrete aftaler om nødberedskab på de områder, hvor dette er nødvendigt. Det gælder eksempelvis arbejde der er livsvigtigt, eller påkrævet for at undgå helbreds- eller har varigt førlighedstruende følger.

Vi håber naturligvis, at parterne finder hinanden i forhandlingerne, men vi er nødt til at forberede os på, at en væsentlig del af personalet i Rødovre Kommune kan blive ramt af konflikten.

Forvaltningen er derfor i øjeblikket i gang med at gennemgå de enkelte strejke- og lockoutvarsler med henblik på i detaljer at finde ud af, hvilke områder og medarbejdere, der konkret er omfattet, og hvilken betydning det vil få for driften.

Så snart vi ved mere om situationen, vil vi informere de berørte borgere så direkte som muligt.

 

Samlet oversigt strejkevarsel og lockout for Rødovre Kommune

Strejkevarsel

3F

 • Specialarbejdere, gartnere m.fl

FOA

 • Erhvervsuddannede serviceassistenter
 • Ikke-faglærte lønarbejdere beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde eller lign.
 • Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter
 • Teknisk service

Dansk Socialrådgiverforening

 • Socialrådgivere

Dansk El-Forbund

 • Håndværkere
 • Assistenter, mestre og driftsledere

Malerforbundet

 • Håndværkere

HK - Administration og it i jobcenter

 • Socialformidlere i jobcenter
 • Serviceforbundet
 • Tandteknikere

Samlet oversigt KL’s Lockoutvarsel (generel lockout som også gælder for Rødovre Kommune)

 • Alle folkeskoler
 • Alle daginstitutioner
 • Jobcentre
 • Kommunale sprogcentre
 • Sundhedsplejen (sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker)
 • Tandplejeområdet: tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
 • UU
 • Størstedelen af administrationen

Arbejdsopgaver, der friholdes for lockout

 • Enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.
 • På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
 • STU
 • Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet, specialundervisning for børn og voksne