Opgravning af Islevdalvej

08/05-2018

Der gives dispensation til NCC Construction Danmark A/S, der på vegne af Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning udfører arbejde med opgravning af vejen og udlægning af jernplader ved indkørsel i forbindelse med udlægning af fjernvarme på Islevdalvej 138-140. Arbejdet foregår fra søndag den 13. maj til onsdag den 16. maj 2018 i tidsrummet kl. 18-5.

Arbejdet består i opgravning og bortkørsel af jord samt udlægning af jernplader ved indkørsler på Islevdalvej 138-140. Der vil forekomme støj ved brug af gravemaskine og lastbil med kran. For at begrænse støjgenerne mest muligt starter NCC med de aktiviteter, der støjer mest.

Ved at udføre opgravning af vejen og udlægning af jernplader i aften- og nattetimerne minimeres vejlukningen på Islevdalvej, og mandskabet vil kunne arbejde mere sikkert på vejen.

Se dispensationen