Workshop: Hvordan sænker vi farten i dit kvarter?

08/05-2018

Farten skal sættes ned til 40 km/t på mange af Rødovres mindre, offentlige boligveje. Det betyder, at der skal opsættes forskellige fartdæmpende foranstaltninger, så der skabes gode og sikre vejforhold samt smukke byrum.

Men hvordan gør vi det bedst i dit kvarter? Det er det spørgsmål, du kan bidrage til at finde svaret på ved fire workshops i foråret og efteråret. Her har du mulighed for at høre mere om, hvor farten skal sættes ned, få en præsentation af forskellige løsninger og komme med forslag og idéer til, hvilken løsning vi skal vælge i dit kvarter. Er det fartbump, hævede vejflader eller indsnævringer med grøn beplantning? Du kan være med til at påvirke beslutningen.

Kommunen er opdelt i fire lokalområder. Derfor afholdes fire workshops, hvor der på skift arbejdes med de respektive lokalområder.

Workshop 1 - nord for Jyllingevej
Mandag den 28. maj kl. 19-21 på Islev Skole, festsalen

Wokshop 2 - vest for Tårnvej og nord for Roskildevej
Torsdag den 31. maj kl. 19-21 på Valhøj Skole, festsalen

Workshop 3 - øst for Tårnvej og nord for Roskildevej
Finder sted i efteråret, datoer følger

Workshop 4 - syd for Roskildevej
Finder sted i efteråret, dato følger

Om projektet

Den samlede proces for arbejdet med hastighedszoner forventes at løbe fra april 2018 til ultimo 2019 og indeholder følgende skridt:

 

  • Teknisk forvaltning får udarbejdet en analyse af vejnettet i forhold til egnede veje til 40 km/t, eksisterende hastighedsdæmpende tiltag og hastighedszoner samt en undersøgelse af lokale forhold ved nærliggende skoler, børneinstitutioner og lignende. Teknisk Forvaltning bruger resultaterne fra analysen til at konkretisere i hvilke områder, der skal etableres 40 km/t-zoner.
  • Som en vigtig del af arbejdet med 40 km/t-zonerne inddrages borgerne via fire workshops, hvor de kan være med til at udforme og tilpasse hastighedszonerne. Disse workshops tager udgangspunkt i analysen af vejnettet. Rødovre vil blive inddelt i fire overordnede delområder, og der afholdes en workshop for hvert område. To afholdes i foråret og to i efteråret 2018.
  • I forlængelse af workshopsne ønsker Teknisk Forvaltning at etablere en følgegruppe bestående af borgere, som skal hjælpe med at præcisere de forslag og input, som er kommet igennem workshoppen.
  • Det samlede forslag for hastighedszonerne i kommunen forelægges Kommunalbestyrelsen til behandling.
  • Anlæggelse af de forskellige tiltag på boligvejene sker efterfølgende i løbet af 2018 og 2019.
  • De nye hastighedsdæmpende tiltag og hastighedszoner skal seks måneder efter færdiggørelse evalueres af kommunen. Herefter indhentes endelig myndighedsgodkendelse af zonerne fra politiet jf. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 144-146.

Gælder ikke alle veje

Etablering af 40 km/t-zoner gælder af forskellige årsager ikke alle offentlige veje i Rødovre. Den generelle hastighedsgrænse i byområder er på 50 km/t, og visse steder vil det være til for stor gene for flowet i trafikken, hvis der laves om på det. Eksempler på sådanne veje er Hvidovrevej, Randrupvej, Rødovre Parkvej, Rødovrevej og Damhus Boulevard. På samme måde findes der også offentlige boligveje i Rødovre, hvor den anbefalede fartgrænse i dag allerede er 30 km/t. Det ændres der heller ikke på, ligesom der heller ikke ændres på fartgrænserne på de private veje.