Netværk for forældre til børn med autisme

16/05-2018

Er du forælder til et barn med autismespektrum forstyrrelse? Så kom til netværksmøde tirsdag den 29. maj kl. 19-21 i Familiehuset på Elektravej 2.

På baggrund af en række ”Sammen med Borgeren”-initiativer inviterer vi dig til et forældrenetværksmøde, hvor du kan møde andre forældre med børn i alderen 15-25 år med autismespektrum-forstyrrelser.

På det første netværksmøde sætter vi spot på stress blandt unge med en autismespektrum-forstyrrelse. Som forælder kan det være svært at vide, hvornår det er diagnosen, der taler, og hvornår det er andre almene udfordringer. Til at gøre os klogere på det har vi inviteret Linda Waldhausen, forstander og Charlotte Steen Jensen, pædagog fra Fonden Carpe Diem Huset til at fortælle om stresshåndtering og stressprofiler. De vil give dig svar på: Hvilke situationer der kan øge stressniveauet hos den unge, og hvordan du som forælder kan hjælpe akut og langsigtet.

Gennem en case vil du få et indblik i, hvordan en stressprofil kan bruges som et praktisk redskab til at finde frem til stressfremkaldende faktorer. Du vil også få tips og tricks til, hvordan du selv kan udarbejde en stressprofil af eller sammen med den unge.

Når programmet er slut, er I velkomne til at blive til lidt forældrenetværkscafé frem til kl. 22.

Du kan tilmelde dig ved at kontakte Julie Rosenkilde på cn22209@remove-this.rk.dk eller telefon 36 37 71 33 cn22209@rk.dk eller Mette Klarskov på cn24935@remove-this.rk.dk eller telefon 30 76 95 37 senest tirsdag den 22. maj. Husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret.