Arbejder ved Rødovre Centrum

25/05-2022

NCC Danmark A/S har den 19. maj 2022 søgt om dispensation fra Rødovre Kommunes forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter. Konkret søger NCC Danmark A/S om dispensation til at forny forsyningskabler på Rødovre Parkvej v. Rødovre Centrums gule parkering på kristi himmelfartsdag, torsdag den 26. maj 2022, i tidsrummet kl. 8-17.

NCC Danmark A/S vurderer, at det er vigtigt at arbejdet bliver udført på Kristi himmelfartsdag torsdag den 26. maj 2022, grundet forsyningssikkerhed og da det ellers vil skabe forsinkelse for an-dre større projekter i København og omegn. Derudover påvirker arbejdet trafikken på Rødovre Parkvej foran Rødovre Centrum forholdsvis meget. Her er biler og busser påvirket af arbejdet grundet ensretning, da der er fokus på sikkerhed for de udførende.

De støjende aktiviteter der finder sted i forbindelse med arbejdet vil være støj fra en mindre gene-rator, der er i gang mens arbejdet udføres, en gravemaskine der benyttes til at trække i kablerne samt diverse håndværktøj.

Læs dispensationen