Asfaltarbejde på Tårnvej

30/09-2019

Der gives dispensation til NCC Industry A/S til udførelse af asfaltarbejde på Tårnvej mellem Slotsherrensvej og Jyllingevej i sydgående retning mandag den 30. september 2019 og tirsdag den 1. oktober 2019 i tidsrummet fra kl. 19 til kl. 06 begge dage.

Grundet nedbør har asfaltlægningen ikke kunne finde sted i det forventede tidsrum lørdag og søndag den 28 og 29. september 2019, som der tidligere er givet dispensation til. Denne dispensation erstatter dispensationen meddelt den 20. september 2019, som dispenserede fra forskriften i tidsrummet lørdag og søndag den 28. og 29. september 2019.

Begrundelsen for anmodningen er, at NCC Industry A/S skal lægge asfalt og tromle på hele vejstrækningen. Ved at udføre arbejdet i aften- og nattetimerne minimeres generne i forbindelse med vejlukning i dagtimerne på Tårnvej, da trafikmængden er for stor til, at arbejdet kan udføres i dagtimerne uden en vejlukning.

Vej- og Trafikafdelingen i Rødovre Kommune foretager naboorientering hos de nærmeste naboer til vejarbejdet.

Se dispensationen