Asfaltarbejde på Slotsherrensvej

07/10-2020

Fra onsdag aften den 7. oktober til fredag morgen den 9. oktober 2020 i tidsrummene kl. 19 til kl. 06 udlægger NCC Industry A/S asfaltslidlag i lyskrydset ved Slots-herrensvej og Islevdalvej.

Arbejdet udføres i aften- og nattetimerne, da det er et meget befærdet lyskryds. Der forventes periodevis fuldstændig lukning af lyskrydset, som vil påvirke trafikafviklingen betragteligt, hvis det skal udføres i dagtimerne.

Arbejdet består af udlægning af asfaltslidlag samt tromling. Der vil blive brugt asfaltudlægger, tromle samt tilkørsel af asfalt med lastbiler.

Læs dispensationen