Asfaltarbejder på Hendriksholm Boulevard

24/06-2024

Fra mandag den 24. juni til søndag den 30. juni 2024 udføres asfaltarbejder på Hendriksholm Boulevard fra kl. 19-6 alle dage.

Arbejdet udføres i aften- og nattetimerne, da Hendriksholm Boulevard er adgangsvej til Rødovre Gymnasium og Hendriksholm Skole. Parkeringspladserne til både gymnasiet og skolen er en del af vejen og er også meget benyttede i dagtimerne. Hertil tages der hensyn eksaminer på Rødovre Gymnasium samt dimission i løbet af ugen. De trafikale gener mindskes dermed væsentligt, hvis arbejdet udføres i aften- og nattetimerne.

Læs dispensationen