Bedre parkeringsforhold og cykelstier på Damhus Boulevard

31/07-2018

Arbejdet med at etablerer nye cykelstier og forbedrer parkeringsforholdende på Damhus Boulevard fra Damhustorvet til Randrupvej er nu i gang.

Planen er, at kørebanen flyttes til midten af vejen, hvor der i dag er parkering og træer. I begge sider af den nye kørebane etableres vinkelret parkering for at sikre så mange p-pladser som muligt. Der bliver i alt 81 p-pladser på strækningen. Mellem fortov og parkeringsarealet etableres to meter brede cykelstier.

Hastigheden nedsættes desuden til 40 km/t, og der etableres et bump midt på strækningen. 

For at bevare boulevarden genplantes træer langs hele strækningen. Beplantningen etableres i bede med træer, som afbryder parkeringsarealet ved stikrydsninger og vejtilslutninger. Derudover placeres beplantningen, så der skabes en porteffekt.

Anlægsarbejderne foregår i perioden juni-slut efterår 2018. I perioden vil vejen være ensrettet mod Randrupvej. Indkørsel til vejen vil kunne ske via sivegaden på Damhustorvet.