Besøgsrestriktioner forlænges

02/11-2020

Kommunalbestyrelsen har den 31. oktober, som følge af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, forlænget de midlertidige restriktioner mod besøgendes adgang til plejehjem mv.

Restriktionerne gælder indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter nyt påbud, dog senest den 15. december 2020.

Restriktionerne betyder, at besøg på plejehjem mv. i udgangspunktet skal foregår udendørs. Besøg indendørs kan kun ske, hvis der er tale om en kritisk situation, eller hvis den besøgende er beboerens nærmeste pårørende.

Vi er nødt til at gøre en særlig indsats for sammen at passe ekstra godt på vores ældre og mest sårbare borgere, da det kan have store konsekvenser for dem at blive smittet med corona. Påbuddet er udstedt til i alt 28 kommuner for at forebygge eller inddæmme udbredelse af corona-smittede i og omkring hovedstadsområdet, herunder også Rødovre.