Besøgsrestriktioner på Midlertidige Døgnpladser

08/06-2021

Der er den 7. juni, som følge af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, udmeldt midlertidige besøgsrestriktioner på Midlertidige Døgnpladser på grund af stigende smitte i kommunen.

Restriktionerne betyder, at borgere på Midlertidige Døgnpladser højest må få besøg af tre udvalgte pårørende, dog højest to ad gangen og besøget skal være på borgers stue.

Der vil desuden være mulighed for at gennemføre besøg i kritiske situationer efter forudgående aftale med ledelsen.

Læs mere her på www.rk.dk/corona