Besøgsrestriktioner på sociale botilbud

14/09-2020

Botilbuddet på Slotsherrens Vænge 6 i Rødovre er fra d.d. underlagt nye besøgsrestriktioner. Restriktionerne betyder, at beboerne har mulighed for at få besøg i egen lejlighed af 1-2 pårørende, som beboeren vælger.

Social- og Indenrigsministeriet har den 14. september udsendt bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på sociale botilbud efter anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Bekendtgørelsen omfatter dog kun sociale tilbud, hvor vi vurderer, at der er beboere og medarbejdere som tilhører en særlig risikogruppe. I Rødovre Kommune gælder det kun botilbuddet på Slotherrens Vænge 6.