Bliv lægdommer

20/12-2018

Lægdommere (nævninge og domsmænd) er helt almindelige borgere, som hjælper rettens juridiske dommer med at dømme i visse straffesager. Om man er domsmand eller nævning afhænger af, hvilken type straffesag der er tale om.

Du kan læse mere om hvervet som lægdommer på Domstolsstyrelsens hjemmeside.

Er der krav til personer, som vil være lægdommer?

For at komme i betragtning som nævning/domsmand skal visse krav være opfyldt. Blandt andet skal du:

  • være bosat i Rødovre Kommune
  • have valgret til Folketinget
  • ikke fylde 80 år i løbet af den fireårige periode som lægdommer

Personer der udtages, skal anses for egnede og udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen.

Visse personer er udelukket fra at være nævning og domsmand. Det gælder f.eks. ansatte ved domstolene, advokater, ministre m.fl.

Det kan du læse mere om på Domsstolsstyrelsens hjemmeside.

Sådan vælges nævninge og domsmænd

I Rødovre Kommune er det partierne i Kommunalbestyrelsen, der hvert 4. år udpeger personer blandt partiernes medlemmer til den såkaldte grundliste. Såfremt partierne ikke kan sikre en alsidig sammensætning af grundlisten, kan andre andre interesserede Rødovreborgere komme i betragtning. Det er også muligt at komme i betragtning, hvis partierne ikke kan stille med et tilstrækkeligt antal kandidater.

Grundlisten er betegnelsen for den samlede liste over de udpegede personer, som Rødovre sender til landsretten. Ved lodtrækning udtrækker landsretten de personer, som rent faktisk kommer til at fungere som nævninge og domsmænd.Næste grundliste udpeges for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2023, og processen med at finde personer starter i januar 2019.

Er du interesseret i hvervet som lægdommer og er du medlem af et parti der er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen, kan du rette henvendelse til din lokale partiforening.

Er du en interesseret borger, der ikke er medlem af et parti i Kommunalbestyrelsen, kan du rette henvendelse til kommunen. Send kontaktoplysninger og fødselsdato til rk@remove-this.rk.dk eller kontakt staben for Politik og Kommunikation på telefon 36 37 70 06. Så registerer vi dig på en liste over interesserede borgere, og retter henvendelse, hvis det bliver aktuelt.

Du skal henvende dig senest mandag den 25. februar 2019. 

 

Dine kontaktoplysninger bliver behandlet og registreret på en liste over interesserede borgere til lægdommerhververt. Bliver du ikke udpeget til grundlisten, bliver dine oplysninger slettet. Bliver du udpeget, vil du få information om den videre datahåndtering.