Brug de digitale motionsruter

04/04-2019

Vi har mange forskellige tilbud til bevægelse og motion i Rødovres grønne områder - heriblandt seks motionsruter. Ruterne finder du på vores digitale kort (BorgerGIS) og på motionsapp’en Endomondo.

BorgerGIS kan man f.eks. se motionsruternes forløb i forhold til andre af kommunens fritidstilbud såsom byggelegepladser, idrætsanlæg og museer eller holdepladserne for de nye bycykler. Ruterne er skiltede, så man behøver ikke at have en smartphone eller at have et kort med for at kunne bruge dem.

Ruterne

Den halve maraton består af i tre 9-11 km lange motionsruter, hvis omrids giver en fjerde rute svarende til et halvt maraton. Ruterne bevæger sig også ind i vores nabokommuner Ballerup, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre og København, som også har været med til at planlægge ruterne.

Hjertestien er lavet i samarbejde med Hjerteforeningen med formålet om at få så mange som muligt ud og få sin daglige motion til gavn for hjerte og kredsløb. Der findes rigtig mange Hjertestier rundt omkring i landet, som man også kan prøve kræfter med, og ruterne kan med fordel tilbagelægges i almindeligt gangtempo. Hjertestien i Rødovre består både af fast belægning og af klippede stier i græs og er 3,9 km lang. Læs mere om Hjertestierne på Hjerteforeningens hjemmeside.

Sundhedssporet er en kort motionsrute på 2,3 km, som er planlagt i samarbejde med Naturstyrelsen. Ruten giver dig en mulighed for at teste, hvor god din kondition er ved at sammenholde, hvor hurtigt du kan løbe ruten med nogle tabeller, som er opstillet ved rutens start ved Opvisningsbanen på Korsdalsvej.

Motionsruter på Endomondo

De seks motionsruter ligger også som offentlige ruter på motionsapp’en Endomondo. Endomondo kan bruges til at holde styr på dine træninger, f.eks. i forhold til, hvornår du har løbet, hvor hurtigt du har løbet, eller ved at sammenholde din hastighed med rutens terræn. Du søger ruterne frem i Edomondo ved at zoome ind på deres startpunkter på kortet i app’en.

De seks motionsruter har følgende startpunkter:

  • Den halve maraton: Parkeringspladsen ved Opvisningsbanen på Korsdalsvej
  • Delrute Rødovre syd: På Rødovre Parkvej ud for Rødovrehallen
  • Delrute Rødovre nord: På stien langs Harrestrup Å bagved Rødovre Stadionhal
  • Delrute Ejby-Islev: På stien langs Vestvolden i lyskrydset ved Islev Bibliotek
  • Hjertestien: Parkeringspladsen ved Opvisningsbanen på Korsdalsvej.
  • Sundhedssporet: Parkeringspladsen ved Opvisningsbanen på Korsdalsvej