Åbent for besøg på plejehjem i Rødovre

08/03-2021

Fra den 8. marts kan beboere på alle plejehjem i Rødovre igen frit få besøg af deres pårørende, da besøgsrestriktionerne er ophævet. Styrelsen for Patientsikkerhed har ophævet besøgsrestriktionerne, fordi mindst 80 procent af beboerne er færdigvaccineret mod Covid-19, og har opnået fuld effekt af vaccinen.

For at mindske risikoen for at sprede corona blandt de beboere, medarbejdere og besøgende, der ikke er vaccineret, skal alle fortsat overholde Sundhedsstyrelsens almindelige råd for at mindske smitte. Besøg skal af samme grund foregå i beboernes egen bolig og besøgende opfordres til at få foretaget en test inden besøget. Retningslinjerne vil være at finde på plejehjemmene.

Læs mere på rk.dk/corona under Ældre- og handicapområdet.