Espehus er åben for nye muligheder

02/11-2020

Restaurant Espehus er med sin unikke og idylliske beliggenhed i Espelunden ved Vestvolden et yndet udflugtsmål og et populært spisested for byens borgere og forretningsliv.

Efter at have drevet stedet med succes i mange år takker den nuværende forpagter af ved årets udgang.

Rødovre Kommune skal derfor finde en ny forpagter, der kan se stedet særlige potentiale, og som har visioner for, hvordan Espehus kan videreføres med respekt for stedets historie og særlige betydning for området. Forpagteren skal samtidigt forny stedet i takt med den udvikling, Rødovre Kommune gennemgår i disse år.

Restaurant Espehus har et samlet areal på 470 m2 med plads til 80 gæster indendørs fordelt på 30 i restauranten, 30 i festsalen og 20 på 1. sal. I den nuværende havestue/pavillon er der plads til 150 gæster samt 30 gæster udenfor. Som forpagter vil du selv stå for indretning og inventar.

Espehus skal også fremover være et godt spisested, gerne være baseret på bæredygtige principper. Et spisested, som tiltrækker borgere og forretningsfolk, og som er det oplagte valg som ramme om familiebegivenheder og større selskaber.

Rødovre Kommune har ikke lagt sig fast på, under hvilken form Espehus fremover skal drives. Derfor søger vi gennem markedsdialog inspiration fra personer og virksomheder, som har ideer og den nødvendige forretningsmæssige ballast til at kunne udfolde Espehus’ potentiale. På baggrund af de input, Rødovre Kommune får under markedsdialogen, vil der blive taget stilling til den videre proces, og hvordan forpagtningen af Espehus skal ske.

Rødovre Kommunen forventer at ny forpagter vælges i første kvartal 2021.

Interesserede kan henvende sig til Nikolaj Weyser Mortensen på telefon 36 37 70 57 senest tirsdag den 1. december 2020.