Få tilskud til at gøre din bolig klimavenlig

09/09-2022

Næste ansøgningsrunde hos Energistyrelsen åbner onsdag den 14. september 2022. Du kan søge tilskud til en lang række boligforbedringer, der sparer energi. Det gør det billigere at få energirenoveret din bolig. 

Søg tilskud til energivenlig renovering i bygningspuljen hos Energistyrelsen

Få gratis rådgivning om energibesparelser i private husstande

Energirenovering af din bolig er et vigtigt skridt på vejen til at få CO2-udledningen ned, og energirenovering er et af indsatsområderne i kommunens kommende klimahandlingsplan.