Forbud mod brug af ukrudtsbrænder

12/06-2018

Det er sommer, det er dejligt - men også tørt! Efter en lang periode uden regn har Hovedstadens Beredskab indført forbud mod brug af gasdrevne ukrudtsbrændere i hele Hovedstadens Beredskabs dækningsområde - herunder også Rødovre.

De opfordrer desuden til, at der udvises ekstra agtpågivenhed ved brug af åben ild, grill eller rygning, når I færdes derhjemme i haven, parker, naturen osv.

• Smid ikke tændstikker, cigaretter el.lign. i naturen 

• Undlad at parkere bilen i højt græs, da katalysatoren fra bilen kan antænde græsset 

• Bruger du grill eller bålsted i villahaver, så sørg for at have vand i nærheden (f.eks. vandflasker, spand eller haveslange)

• Når du hælder kul fra grillstarteren over i grillen, så vær opmærksom på, at der nemt kan spredes gnister

• Grillen må ikke forlades, før den er slukket

• Hvis du bruger engangsgrill, skal den stå på et ikke-brændbart underlag. Sluk grillen med vand, og husk også at køle området, den har stået på

• Hold øje med vinden, når du tænder åben ild - gnister flyver nemt i naturen

Læs mere på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside: www.hbr.dk