Gunnekær spærres mellem Ved Rådhuset og Rødovre Parkvej

04/08-2023

Fra mandag den 7. august til fredag den 13. oktober 2023 afspærres Gunnekær mellem Ved Rådhuset og Rødovre Parkvej, fordi HOFOR skal udføre ledningsarbejde.

Denne afspærring er første etape af ledningsarbejdet, der efterfølgende vil bevæge sig ned mod Kulturhuset Viften. Herfra fortsætter gravearbejdet op ad Aage Knudsens Strøg og videre i Else Sørensens Vej, hvor det afsluttes i T-krydset ved Kristine Pedersens Vej, Gunnekær og Else Sørensens Vej. Det samlede arbejde forventes at tage et lille års tid.

Selve arbejdet er en omlægning af en stor Ø1200 betonledning, der ligger i vejen, hvor Rødovre Kommune skal opføre en ny administrationsbygning. I samme omgang anlægges en ny Ø800 beton regnvandsledning, der skal være med til at aflaste det eksisterende kloaksystem. Entreprenør M. J. Eriksson A/S udfører arbejdet for HOFOR.