Fravælg indefrysning af ejendomsskat

03/05-2021

Fra den 1. maj 2021 kan den midlertidige indefrysning af ejendomsskat fravælges og indbetales. Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld gøres frivillig, så du som boligejer kan fra- og tilvælge indefrysning fra 2. halvår 2021. Du kan framelde dig ordningen ved at logge på Borger.dk med dit NemID, du vil herefter modtage et indbetalingskort som kan betales med kort/MobilePay via 'MitBetalingsoverblik' på borger.dk eller her rk.dk.

Hvis du framelder dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er alene din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle andre ejere selv skal afmelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

Løsningen vil være tilgængelig på borger.dk fra den 1. maj 2021. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelige indefrysning tilbage.

Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen. Hvis du gør det, vil du kunne få indefrosset fra og med næste grundskyldsrate efter tilmeldingen.

Hvis du ikke har NemID, kan du kontakte den kommune, som ejendommen er beliggende i, og bede om at blive frameldt eller tilmeldt igen.

Hvis du ikke fravælger ordningen, fortsætter den som hidtil. Der tilskrives heller ikke fremover renter og gebyrer.

Indefrysning af stigning i grundskyld gældende fra 2018

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven indførtes en obligatorisk midlertidig indefrysningsordning fra 2018. Det betyder, at din kommune indefryser stigninger i grundskylden, hvis den årlige stigning er mere end 200 kr. pr. ejendom pr. ejer. I den midlertidige indefrysningsordning tilskrives der ikke renter og gebyrer.

Der udsendes hvert år i januar måned en årsopgørelse til alle ejere.

Når du sælger din bolig, skal hele lånet indfries til kommunen. Ændrer en ejendom anvendelse og der ikke opkræves ejendomsværdiskat mere, skal lånet også indfries. Kommunen sender en opgørelse og en opkrævning.