Ingen besøg på plejehjem og bosteder

18/03-2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har indført et midlertidigt forbud mod at besøge plejehjem og bosteder for at forebygge og inddæmme smitten af coronavirus (COVID-19). Forbuddet kommer i forlængelse af myndighedernes tidligere anbefalinger, og træder i kraft fra den 18. marts 2020.

Rødovre Kommune følger allerede myndighedernes anbefalinger om at fraråde alle besøg, og forbuddet er derfor i tråd med de forholdsregler, som kommunen allerede praktiserer.

Forbuddet gælder både private og offentlige plejehjem, aflastningspladser og bosteder. Det er hverken tilladt at besøge fællesarealer eller beboernes personlige boliger.

Det er stadig muligt for nære pårørende at besøge en kritisk syg eller døende person. Ligeledes er det i helt særlige tilfælde og efter individuel vurdering muligt at besøge beboer med kognitiv funktionsnedsættelse. I alle tilfælde er det tilbuddets leder, der træffer beslutning, om der foreligger en kritisk situation. Personalet vil hjælpe med at sikre, at besøget sker forsvarligt og uden smitterisiko for andre beboere.