Islevdalvej ensrettes under vejarbejde

10/07-2018

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning udbygger i øjeblikket sit net i Islev. Der skal tilsluttes 29 nye forbrugere på nuværende tidspunkt langs den sydlige del af Islevdalvej, hvor der skal lægges en cirka en kilometer lang fjernvarmehovedledning i vejen.

For at undgå trafikkaos ved Jyllingevej ensrettes Islevdalvej på de sidste 600 meter af vejstrækningen i den sydgående retning mod Jyllingevej. Dette tiltag forventer vi vil afhjælpe trafikpropper på Jyllingevej og begrænse kødannelse ved rampekrydset til Motorring 3.

Ensretningen af Islevdalvej medfører dog, at det er nødvendigt at omlægge busdriften i den sydlige del af Islevdalvej, Erhvervsvej, Hvidsværmervej og Bjerringbrovej i arbejdsperioden. Omlægningen af busdriften påvirker buslinje 161 og 142. Du kan læse mere om busomlægningen på DOT’s hjemmeside.

Arbejdet på starter op den 17. juli og forløber frem til medio december 2018.