Klimatilpasning på HJ Holst Vej

21/11-2018

Der udføres klimatilpasning på HJ Holst Vej. Det betyder blandt andet midlertidig lukning af indkørsel fra Korsdalsvej til H.J. Holst VejSammen med HOFOR er vi i gang med klimatilpasning på HJ Holst Vej. Formålet er at mindske risikoen for oversvømmelse af ejendomme under skybrud. En del af løsningen er etablering af gennemført fortov og cykelsti ved Korsdalsvej. Det vil forhindre regnvand fra Korsdalsvej i at løbe ned ad H.J. Holst Vej og mindske den regnvandsmængde, der skal håndteres kloakteknisk på H.J. Holst Vej.Arbejdet med at lave gennemført fortov og cykelsti forventes at starte den 22. november og være færdigt ultimo december 2018. I denne periode vil adgangen fra Korsdalsvej til H.J. Holst Vej være spærret, og der vil være omkørsel via Valhøjs Allé og Prøvensvej.