Kloakarbejde på Slotherrensvej

13/01-2021

Søndag den 31. januar kl. 6-22 udføres strømpeforing af stikledninger på Slotsherrensvej 216, 222, 260, 302 og Niels Frederiksens Allé 3.

Arbejdet foregår nede i kloakken. Lastbiler vil holde over hver sin brønd. Alt udstyr er placeret inde i lastbilen og bruges nede i kloakken, og der er fokus på at mindske eventuelle støjgener mest muligt.

For at påvirke trafikafviklingen mindst muligt udføres arbejdet i weekenden.

Læs dispensationen