Page Title

Kom rotterne til livs

17/05-2023

Nu er foråret over os, og derfor er der mange af os, som rydder op i haven. Når du rydder op i haven, er det en god mulighed for at gennemgå både den og din boligen for at se, om der nogen adgangsveje for rotter ind i boligen.

Med disse få gode råd kan du forebygge, at rotten bliver en uventet gæst i din bolig:

  • Tjek om der er beplantning op til tagrender eller vinduer. Beskær beplantning, så der er minimum 80 centimeter fra beplantning til tagrender eller vinduer.
  • Undgå beplantning og oplag af diverse materialer etc. op af husmuren, da det kan være tilholdssted for rotter. Et godt udgangspunkt er minimum 50 centimeters frirum fra husmuren. 
  • Undgå at træers grene bliver et springbræt til tagrender og taget. 
  • Gennemgå din ejendom for åbninger, som rotter kan komme ind af, og sørg for at få lukket hullerne med trådnet, rist eller lignende. 
  • Undgå permanent åbentstående vinduer/yderdøre. Montér eventuelt fintmasket metalnet med en maksimal hulstørrelse på 1 cm for døre/vinduer.  

Husk at du har pligt til at anmelde rotter til os. Læs mere om rottebekæmpelse og anmeld rotter.