Krav om coronapas genoptages

12/11-2021

Corona er igen kategoriseret som samfundskritisk sygdom, og det får betydning på en række områder i Rødovre Kommune.

Den mest mærkbare ændring er, at der flere steder igen er krav om fremvisning af gyldigt coronapas.

Besøgende på botilbud og plejecentre skal fremvise gyldigt coronapas for at beskytte udsatte og sårbare personer. 

I Rødovre Kommune gælder coronapas følgende steder:

  • Plejehjem
  • Midlertidige døgnpladser og aflastningspladser
  • Botilbud

Følgende personer er undtaget fra kravet om coronapas:

  • Børn under 15 år
  • Værger (herunder også forældremyndighedsindehavere), personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen
  • Personer, hvor det sociale tilbud eller plejehjemmet m.v. vurderer, at der er ganske særlige grunde til at undtage den pågældende fra krav om coronapas
  • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.

Reglerne ophæves den 10. december 2021, medmindre gyldighedsperioden inden da forlænges.