Nødpasning i skole og dagtilbud

20/03-2020

Har du brug for nødpasning til dit barn? Her kan du læse retningslinjerne for nødpasning på dagtilbuds- og skoleområdet i Rødovre Kommune under nedlukningen som følge af situationen med corona.

Hvilken ramme tilbydes i forbindelse med nødpasning i Rødovre kommune?

  • Alle kommunale og selvejende dagtilbud tilbyder nødpasning. Hvis en eller flere familier har behov for at benytte sig af tilbuddet om nødpasning, holdes tilbuddet åbent i de timer, der er børn. Nødpasning tilbydes også til familier med børn i kommunens obligatoriske sprogtilbud, Sesam.
  • Alle skoler, byggelegepladser og SFO 2 holder lukket. Alle SFO 1 tilbyder nødpasning til familier med børn i indskolingen – 0. - 3. klasse. Hvis en eller flere familier har behov for at benytte sig af tilbuddet om nødpasning, holdes SFO’en åben i de timer, der er børn.
  • For børn indskrevet på heldagstilbuddet Skovmoseskolen tilbydes nødpasning for alle alderstrin.
  • Hvis alle børn i et dagtilbud eller SFO 1 er meldt fri, vil der være lukket. Det vil på døren til dagtilbuddet eller SFO 1 være angivet, hvem der skal kontaktes, hvis forældre får akut behov for nødpasning. Forældre kan ligeledes finde denne information på BørneIntra og Aula.
  • Det private dagtilbud, Børnehuset ved Damhussøen, tilbyder også nødpasning. Kontakt institutionen for at få yderligere information.
  • Går dit barn i en privat pasningsordning beliggende i Rødovre Kommune, skal du kontakte din private passer for at få oplyst deres retningslinjer for nødpasning.

Hvem kan benytte sig af nødpasning?*

  • 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i for eksempel ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  • 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

*Børn, der er fyldt 10 år, men går i indskolingen (0. - 3. klasse) tilbydes også nødpasning.

Kørsel

Alle børn, der normalt er omfattet af kørselsordning, vil også kunne benytte sig af kørselsordning i forbindelse med nødpasning i kommunens tilbud.