Trafikomlægning på Nordre Ringvej

05/07-2021

På grund af letbanearbejderne lægges alt kørende trafik over i den østlige vejside, hvor de 2 nordgående kørespor benyttes af begge trafikretninger. Antallet af kørespor reduceres til 1 spor i hver retning og hastigheden nedsættes til 40 km/t. Cykeltrafikken omlægges til dobbeltrettet cykelsti på den nordgående cykelsti via Slotsherrensvej og Lyskær krydset.

Afmærkningsplanen omfatter:
Hastighedsbegrænsning grundet arbejdsmiljø, Hastighedsbegrænsning grundet trafiksikkerhed

Beskrivelse:
Arbejdet er en del af Hovedstadens Letbane.

Vejudvidelse af Venstre side af vejen / Vestsiden, for etablering af det fremtidige vejprofil for Letbanen

Der kan være forlænget rejsetid i myldretid fra 0 til 5 minutter.

Arbejdets opstarts er fra den 05-07-2021 til 01-11-2021.