Ny kræfter i udsatterådet

23/01-2019

En gruppe af 15 Rødovreborgere er klar til at rådgive politikerne om alt fra ensomhed til hjemløshed.

Sammensætningen af det nye udsatteråd blev vedtaget på et møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2018.

Det nye råd består af borgere, der på forskellige måder har mærket udsatheden på egen krop, og ildsjæle der arbejder med udsatte til hverdag. Rådets medlemmer deler deres erfaringer og viden om socialt udsatte med politikerne. Medlemmerne har en rådgivende funktion og muligheden for at præge den lokalpolitiske dagsorden.

I efteråret har alle interesserede borgere i Rødovre kunne melde sig som kandidat til Udsatterådet.I Udsatterådet er der kommet fem nye medlemmer til, mens 10 har genopstillet. Lars Ahlstrand er genvalgt formand. Daniel Rasmussen er genvalgt næstformand.

Rødovre Udsatteråd

  • Blev oprettet på baggrund af Kommunalbestyrelsens ønske om at skabe flere indsatser, der giver værdi for socialt udsatte borgere. Socialt udsatte defineres som personer, der har udfordringer som misbrug, sindslidelse, kriminalitet, fattigdom, ledighed, ensomhed eller hjemløshed
  • Kan vejlede om udsattes særlige udfordringer og udvikle idéer til forvaltningen og Kommunalbestyrelsen
  • Kommer med forslag til aktiviteter, der kan forbedre udsattes hverdag
  • Behandler ikke enkeltsager eller klagesager
  • Er valgt for en toårig periode 2019-2021.