Nye regler for affaldssortering hos erhverv

02/12-2022

Alle virksomheder i Danmark skal ved udgangen af året sortere deres affald i 10 affaldstyper – præcist som hos de private boliger.

Erhvervsvirksomheder har i flere år skulle sortere deres affald, så affald der kan genbruges, genanvendes eller på anden måde udnyttes, bliver udsorteret. Ved udgangen af 2022 skal alle virksomheder sortere deres husholdningslignende affald i de samme 10 affaldstyper som de private husholdninger. Det betyder, at virksomheden skal frasortere mad, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, tekstil, elektronik og farligt affald.

Se vores guide til de ti affaldsfraktioner

Læs mere om de nye regler for affald hos erhverv