Nyt fælles sprog i ældreplejen

05/11-2018

I november kan borgere tilknyttet Rødovre Kommunes ældrepleje opleve mindre ændringer i den daglige rutine.Det skyldes, at Rødovre Kommune indfører en ny metode og et nyt it-system på ældre- og sundhedsområdet. Den nye metode hedder Fælles Sprog III og skal sikre en bedre sammenhæng i den indsats, borgerne modtager.

Overgangen sker i dagene op til den 12. november, hvor systemet går i luften. Kommunen har gjort et stort arbejde for at planlægge overgangen så problemfri som mulig, så borgerne kommer til at mærke mindst muligt til omstillingen. Der er et stærkt team klar i dagene omkring overgangen, så alle kommer godt og sikkert igennem dagene.

Når Fælles Sprog III er indført, vil borgerne opleve, at medarbejderne som noget nyt har en tablet eller computer med på deres besøg. Med den sørger de for, at oplysninger om helbred og ydelser altid er opdaterede. Målet med den nye metode er at sikre et godt og effektivt system, hvor alle relevante oplysninger er nemt tilgængelige til gavn for borgerne.

Fælles Sprog III skal bruges af de medarbejdere, der arbejder med borgere i eget hjem, på plejecentre samt på midlertidige pladser. I alt omfatter det ca. 800 medarbejdere og ca. 2.500 borgere.

Fælles Sprog III

  • er den metode, medarbejderne i en kommune anvender, når de skal beskrive og dokumentere en borgers situation og kommunens indsats, bevilliget inden for dele af sundheds- og serviceloven
  • har til formål at bidrage til bedre sammenhæng, kvalitet og effektivitet i den kommunale social- og sundhedsfaglige indsats for den enkelte borger
  • har fokus på at forenkle arbejdsgange og gøre det nemmere at opdatere og genbruge oplysninger, på tværs af fagområder, i borgerens omsorgsjournal
  • er en del af den Nationale Strategi for Digitalisering af Sundhedsvæsenet 2013-2017 ’Digitalisering med effekt’.