Offentliggørelse af ny vandforsyningsplan

17/09-2019

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. august 2019 Vandforsyningsplan 2019-2028. Forinden havde planen været i otte ugers offentlig høring.

Vandforsyningsplan 2019-2028 erstatter den tidligere gældende Vandforsyningsplan 2008-2018.

Vandforsyningsplanen er kommunens, vandforsyningens og borgernes overblik over den nuværende og fremtidige forsyning med vand til drikkevand og andre formål.

Læs planen her