Overtrækssko i daginstitutioner afskaffes

03/01-2022

Rødovre Kommune ønsker at mindske brugen af unødigt engangsplast på baggrund af Rødovre Kommunes Plaststrategi, som blev vedtaget i oktober 2021.

Vi er i gang med at implementere indsatserne i strategien, og derfor afskaffes brugen af overtrækssko i daginstitutionerne. Daginstitutionernes forbrug af engangsplast er primært forbundet med overtrækssko til forældre, der afleverer og henter deres børn.

Afskaffelsen af overtrækssko er permanent og trådte i kraft dags dato.

Læs mere i Rødovrestrategi 2020