Renovering af fortov på Madumvej

23/05-2019

Vej- og Trafikafdelingen har planlagt renovering af fortovsbelægningen på Madumvej fra Slotherrensvej til Rådmand Billes Vej fra uge 22 frem til uge 44.

Arbejdet vil blive udført i etaper. Renoveringen kan give anledning til gener for trafikanter og beboere på Madumvej. Der vil blandt andet kunne opleves begrænset kørende adgang til ejendommene på Madumvej i perioden.