Revurderet miljøgodkendelse

12/09-2019

Stena Recycling A/S Islevdalvej 153-155 har på Rødovre Kommunes anmodning ansøgt om revurdering af virksomhedens gældende miljøgodkendelse. Teknisk Forvaltning har udarbejdet en revurderet miljøgodkendelse som er godkendt ved Teknik- og Miljøudvalgets møde 10. september 2019.

Ansøgningen er omfattet af bilag 2 "Anlæg til bortskaffelse af affald" i miljøvurderingsbekendtgørelsen (VVM). Teknisk Forvaltning har foretaget en screening, og vurderet, at den revurderede miljøgodkendelse ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke er krav om miljøvurdering.

Hent som PDF:

Revurderet miljøgodkendelse - Stena Recycling AS

VVM Anmeldelses- og screeningsskema