Rødovre har taget verdensmålene til sig

11/10-2019

Rødovre Kommune har taget de første spadestik til at realisere FN’s verdensmål inden for bæredygtig udvikling. I april 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at FN’s verdensmål skal være en del af kommunens kommende planstrategi. Verdensmålene bliver dermed koblet til kommunens arbejde med bæredygtighed, der for alvor tog fart med kommuneplanen fra 2018.

Som en del af Rødovredagen 2019 kunne alle borgere komme med input til, hvordan Rødovre kan udvikles i en mere bæredygtig retning. Den 17. september var det så de lokale foreninger og organisationers tur på en særskilt workshop.

I Rødovre arbejder vi videre med KL’s 7 anbefalede verdensmål, og så har vi selv tilføjet et 8. – nemlig det verdensmål, der omhandler industri, innovation og infrastruktur. Som eksempel står Teknologi og Innovation højt på dagsordenen i Rødovre Kommunes skoler. Læs mere her

Det forventes, at forslag til planstrategien skal behandles politisk i december 2019.