Snerydning i Rødovre

30/10-2018

Vinterberedskabet træder i kraft lørdag den 3. november 2018 og kører frem til fredag 5. april 2019.

Vinterberedskabets inddeler kommunens veje, stier og gangarealer i henholdsvis primære strækninger og sekundære strækninger.

Se kort kort over opdelingen og hvor og hvornår vi rydder og salter

 

Grundejers forpligtelser

Er du grundejer, har du pligt til at snerydde og glatførebekæmpe på fortove og stier langs din ejendom.

Læs mere om vinterbekæmpelse for grundejere