Spærring af Madumvej og Rådmands Billes Vej

14/06-2021

Boligselskabet Lejerbo har fra i dag igangsat bygningsrenovering af deres rækkehuse på Madumvej og Rådmand Billes Vej. Der vil være opstillet container samt jordkørsel og kranarbejde med betonelementer i perioden fra mandag den 14. juni til torsdag den 31. marts 2022.Fra i dag er Madumvej er spærret cirka 80 m fra T-krydset. Der er lavet omkørsel via Vårfluevej. Der er opsat infotavle ved indkørsel til Madumvej ved Slotsherrensvej. Selve Rådmand Billes Vej er spærret for gennemkørsel cirka 100 m fra begge sider af T-krydset. Der er opsat infotavle om spærring på Bjerringbrovej og modsatte ende af Rådmand Billes Vej.